Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatelem a majiteme webových stránek je FANTAZMA, spol. s r. o., Karlova 186/8 Praha 1, 110 00, IČO: 48111791, DIČ: CZ48111791.

 1. Zakoupením vstupenky divák vyjadřuje akceptaci návštěvního řádu a obchodních podmínek Divadla Lucie Bílé, uvedených v odstavci 2. až 25.
 2. Zakoupení vstupenky dává divákovi oprávnění ke vstupu do Divadla Lucie Bílé na konkrétní akci, kterou vstupenka deklaruje.
 3. Divadlo Lucie Bílé je oprávněno, v reakci na mimořádné vlivy, změnit plánovaný program.
 4. Zakoupené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje a duplikáty nevydávají. Divák je povinen zkontrolovat při převzetí vstupenky správnost údajů na ní uvedených. Divadlo Lucie Bílé si vyhrazuje právo nepřijímat pozdější reklamace vstupenek.
 5. Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení, nebo pokud při přesunutém termínu představení divák nemůže zajistit svou účast na akci. Informace o změnách termínů vydává obchodní oddělení divadla nebo smluvní distributor vstupenek, u kterého divák vstupenku nakoupil.
 6. Vstupenky zakoupené hromadnou objednávkou lze při změně nebo zrušení představení vyměnit či vrátit pouze v obchodním oddělení Divadla Lucie Bílé.
 7. Náhrada jiných nákladů (doprava, ubytování apod.) se neposkytuje.
 8. Pokud dojde ke zrušení akce, bude každý divák, který si pořídil vstupenku prostřednictvím internetového prodeje, upozorněn o zrušení akce a obeznámen jakým způsobem je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného. Upozornění zajistí zprostředkovatel prodeje, tj. buď obchodní oddělení divadla, nebo smluvní distributor vstupenek. Divák, který si pořídil vstupenku na pokladně Divadla Lucie Bílé, musí sledovat změny na webu divadla (www.divadloluciebile.cz).
 9. Pokud dojde k přesunutí akce na pozdější termín, bude každý divák, který si pořídil vstupenku prostřednictvím internetového prodeje, upozorněn na přesun akce. Divák pak může volit mezi ponecháním si vstupenky při akceptaci nového termínu nebo vrácením vstupného. Upozornění na změnu termínu akce zajistí zprostředkovatel prodeje, tj. buď obchodní oddělení divadla nebo smluvní distributor vstupenek. Divák, který si pořídil vstupenku na pokladně divadla, musí sledovat změny na webu divadla (www.divadloluciebile.cz).
 10. Divák musí vrácení vstupného řešit vždy u toho typu prodeje (pokladna, web divadla nebo smluvní distributor vstupenek), u kterého si vstupenku pořídil.
 11. Oprávnění ke vstupu do divadla je vztažné ke všem akcím pořádaným v divadle (činohry, muzikály, koncerty atd.).
 12. Divák má právo na zaslání upozornění e-mailem s připomínkou doby platnosti rezervace, s připomínkou data konání akce, na kterou má vstupenku a na aktuální informace v případě změny představení.
 13. Divák má nárok na informace o novinkách divadla prostřednictvím newsletteru.
 14. Mimořádné akční nabídky se nevztahují na již prodané vstupenky.
 15. V případě uplatnění nároku na mimořádnou akční nabídku musí divák svůj požadavek nahlásit předem. Nelze tuto nabídku požadovat zpětně.
 16. Ztracenou vstupenku nelze nahradit duplikátem. Ve výjimečných případech lze za poplatek 100,- Kč požádat obchodní oddělení o vystavení duplikátu. Toto lze jen za podmínky, že s jistotou lze vyloučit duplicitu rezervace místa.
 17. Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní.
 18. Pořizování audio-video záznamů v průběhu představení/koncertů je zakázáno.
 19. Rezervace je platná 7 dnů od data objednávky. V případě rezervace na představení konaná v době do 14 dnů od data objednávky je její platnost 3 dny. V případě akce konané do 7 dní od data objednávky je rezervace možná na 2 dny. V den konání akce rezervace možná není.
 20. Vstupenky rezervované a určené k vyzvednutí na pokladně divadla je nutno vyzvednout nejpozději 60 minut před představením.
 21. Nevyzvednuté rezervace se automaticky ruší a vstupenky jsou uvolněny zpět do volného prodeje.
 22. Opakovaným nevyzvedáváním rezervací (třikrát a víc) si pořadatel vyhrazuje právo je bez upozornění rušit.
 23. Dárkový poukaz může jeho držitel uplatnit na pokladně Divadla Lucie Bílé na obchodním oddělení divadla na e-mailové adrese: info@divadloluciebile.cz nebo na domovských stránkách na webu: www.divadloluciebile.cz. V obou posledně jmenovaných případech musíte operovat s unikátním číslem dárkového poukazu.
 24. Dárkový poukaz lze proměnit za vstupenku nebo vstupenky v rámci jednoho nákupu, nikoliv po částech. V rámci jednoho nákupu lze uplatnit více dárkových poukazů, jejichž nominální hodnota se sčítá. Zakoupený dárkový poukaz nelze vrátit. Pokud je nominální hodnota dárkového poukazu vyšší než hodnota zakoupených vstupenek, rozdíl se v penězích nevrací. Je-li nominální hodnota dárkového poukazu nižší než hodnota zakoupených vstupenek, rozdíl je nutné doplatit.
 25. Platnost dárkového poukazu je 180 dní ode dne nákupu.
 26. Dárkový poukaz lze uplatit na veškerá představení v Divadle Lucie Bílé.
 27. V den konání představení nemůže divadlo akceptovat e-mailové objednávky.
 28. V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení na Českou obchodní inspekci.
 29. Informace o zpracování osobních údajů společnosti FANTAZMA, spol. s r.o. naleznete ZDE.

Naši partneři

Mediální partneři

Načítám...